Brodats Núria SL. és una empresa del món del brodat industrial, treballant des de fa més de 25 anys. Personal altament qualificat i amb un parc de maquinària de 30 caps industrials d’última tecnologia donant així la qualitat màxima i amb termes d’entrega molt satisfactoris. Les grans instal·lacions permeten recepcionar el material directament des del proveïdor, brodar-lo i fer-li manipulació extra com embossar, etiquetar o la que el client ens requereixi, i fer un enviament directe amb la màxima confidencialitat.
TallerTreball